Pár slov o mně

Ing. arch. Jolana Hejnicová

Od roku 1996 pracuji v Praze jako architekt a interiérový designer.

Během studia jsem absolvovala mezinárodní ateliéry v Paříži a v Aachen a po 2 letech od absolvování Fakulty architektury jsem odjela pracovat do Anglie /Leeds/.

Architekturu vnímám jako komplexní obor: od prvních skic přes koncept, projektové studie až po realizaci, včetně realizace interiéru. Proto kromě projekčních prací, při nichž spolupracuji se specialisty, nabízím realizaci stavby společně s interiérem. Mou snahou je, aby architektonické návrhy byly technologicky čitelné s přiznanými materiály.

Stavby navrhuji v kontextu místa a osobnosti zadavatele, a jedná-li se o zásah do stávajícího objektu dbám na to, aby úpravy vycházely z jeho historie. Cílem rekonstrukce nebo přestavby je posunout hodnotu objektu do 21. století takovým způsobem, aby moderní část staré nekonkurovala, ale naopak ji podtrhla.

Ukázky projektů a realizovaných staveb různých typů najdete v odkazu Projekty.

Ing. arch. Jolana Hejnicová - Architektura - Interiér - Design